مشکل رایج انسان امروزی، اضطراب است. البته داشتن کمی اضطراب برای انجام کارها در بیش‌تر موارد لازم است ولی اگر روند زندگی را با مشکل همراه کند و در فعالیت‌های انسان مانع ایجاد کند به عنوان مشکل محسوب می‌شود که لازم است با آن مقابله شود...

راه‌های کاهش اضطراب:

1- شناسایی شخصیت فردی:

هر انسان در طول زندگی خود راه‌های مختلفی را برای کنترل اضطراب برمی‌گزیند که به شکل‌های زیر انجام می‌شود:

الف- هنگام بروز اضطراب، موقعیت را ارزیابی می‌کند و سپس کاری را انجام می‌دهد که موقعیت را تغییر دهد.

ب- در زمان بروز اضطراب به جای درگیری مستقیم، از راه‌های غیر مستقیم استفاده می‌کند که روش اول بیش‌تر کارآمد است.

2- اعتمادبه‌نفس و خودباوری:

در برخورد با اضطراب، با حوصله و جدی باشید. اگر کارهایی را انجام دادید ولی باز هم اضطراب وجود دارد دیگر نگران نباشید و به خود اطمینان دهید که در حد توان خود انجام وظیفه کرده‌اید. منطقی برخورد کنید و بگذارید جریان به روال عادی جلو برود.

3- ورزش کردن و داشتن تحرک:

از نظر روان‌شناسی، یکنواختی در زندگی انسان به خودی خود روان آدمی را خسته می‌کند و موجب برهم‌ریختگی فکری می‌شود که نهایتاً منجر به بروز اضطراب در زندگی روزمره می‌شود. سعی کنید تنبلی را از خود دور کنید. تصور کنید فردی در حالت درازکش مشغول به مطالعه است. این فرد یا بی‌خیال است یا به آینده‌ی خود فکر نکرده است؛ بنابراین سعی کنید در ماه‌های نزدیک به کنکور کمی تحرک داشته باشید. نرمش روزانه  30 دقیقه توصیه می‌شود.

به قول فردوسی:

ز نیرو بود مرد را راستی                     ز سستی کژی زاید و کاستی