چه کنیم تا مطالب مطالعه شده را فراموش نکنیم؟

بعضی از دانش آموزان از فراموش کردن آموخته های خود و یا از اینکه مطلب را در جلسه امتحان به یاد نمی آورند گلایه دارند.
اگر شما جزء این دسته از دانش آموزان هستید یادآوری نکات زیر می تواند به شما کمک کند تا دچار فراموشی نشوید.
بیشتر فراموشی ها به این علت است که مطلب مورد مطالعه، وارد حافظه بلند مدت شما نشده است.
یعنی درحقیقت گول حافظه کوتاه مدت راخورده اید...

اگر می خواهید چیزی را درست بیاموزید و فراموش نکنید:


1- موقع مطالعه تمرکز داشته باشید.

2- تمرین و تکرار پس از مطالعه را فراموش نکنید.

3- مطالب خوانده شده راحتما مرور کنید.

4- به محتوی ذهن خود با خواندن مطالب مشابه پشت سر هم نظم بدهید.


5- از علائم ونشانه ها برای یاد آوری مطالب استفاده کنید.

6- استفاده از قلم وکاغذ هنگام مطالعه جهت تمرکزحواس را فراموش نکنید.