یادگیری موثر از طریق ارتباط دوسویه معلم و دانش‌‌آموز

کارشناس ارشد علوم تربیتی گفت: هیچ‌گونه یادگیری یا تغییر در فرآیند تدریس صورت نخواهد گرفت مگر اینکه معلم با دانش آموزانش ارتباط مؤثر برقرار کند.

 فریبا حصاری در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، گفت: در فرآیند تدریس، رفتار و کردار معلم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برای شاگردان عمل و رفتار معلم معیار مناسبی برای ارزشیابی مطلب، گفته‌ها، وصایا و رهنمودهای او است بنابراین، معلم باید در رفتار و اعمالش آن قدر بزرگوار باشد که نمونه و الگوی شاگردانش قرار گیرد...

وی خاطر نشان کرد: هیچ‌گونه یادگیری یا تغییر در فرآیند تدریس صورت نخواهد گرفت مگر اینکه معلم با دانش آموزانش ارتباط مؤثر برقرار کند و بداند که در صورت رعایت نکردن نکات لازم، ارتباط موفقی برقرار نخواهد شد و در نتیجه او شاگردانش را بدون احساس و کم‌توجه خواهد خواند و شاگردانش تدریس او را غیرمفید به حساب خواهند آورد.

حصاری تصریح کرد: معلم ریاضی هر اندازه از نظر علمی قوی تلقی شود اما دارای رفتار انسانی مطلوب نباشد، مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد و شخصیت متعادل، همراه با تسلط علمی معلم است او را از نظر شاگردانش باارزش و اعتبار می‌کند.

کارشناس ارشد علوم تربیتی ادامه داد: معلمان ریاضی باید علاقه و محبت خود را به صورت کلامی و هم از طریق ابزارهای غیرکلامی همچون توجه تمام و کمال به دانش‌آموزان، حفظ و تداوم ارتباط چشمی با تمامی دانش‌آموزان و لبخند زدن نشان دهند.

معلم پایه ششم ابتدایی گفت: معلمان باید اجازه دهند تا شاگردان بفهمند که آنان به توانایی ‌هایشان در یادگیری ریاضی ایمان داشته و به استعداد نهفته آنان پی برده‌ اند چون در آن صورت دانش آموزان با کار و فعالیت ثابت خواهند کرد که آموزگارانشان اشتباه نکرده‌اند و خورشید پیروزی دمیده است.