یکی از مشکلات دستگاه هوش مصنوعی گوگل شیوه صحبت کردن آن بود. شیوه صبحت کردن هوش مصنوعی گوگل بسیار دستوری و رسمی بود و این شرکت قصد داشت کاری کند این دستگاه تا حدی غیررسمی‌تر و محاوره‌ای صحبت کند. به این ترتیب گوگل کاری کرد هوش مصنوعی‌اش ۲۸۶۵ رمان عاشقانه بخواند. نتیجه این شد که ربات گوگل تبدیل به یک شاعر شده است...

در یک مقاله منتشر نشده، محققان آموخته‌های هوش مصنوعی گوگل از خواندن این کتاب‌ها را بررسی کرده‌اند. شیوه‌ی بررسی به‌این‌ترتیب بوده که به هوش مصنوعی یک جمله برای شروع و یک جمله پایانی داده شد. بعد از این ربات خواسته شد بین این دو مفهوم با تعدادی جمله دیگر ارتباط برقرار کند و قصه‌ای برای این دو جمله بسازد. ربات گوگل ترکیبی ساخته که بیشتر شبیه یک شعر پست مدرن است.

برای مثال در یکی از این نمونه‌ها جمله اول چنین بوده: «من را به گریه انداخت». جمله پایانی هم «مرد پرسید» بوده است.

ربات گوگل چنین چیزی ساخته:

من را به گریه انداخت

از آن به بعد هیچ کس او را ندیده

پریشانم کرد

هیچ کس او را ندیده

با این خیال لبخند به لبم می‌آید

دردش تحمل ناپذیر بود

جمعیت خاموش بود

مرد فریاد زد

پیرمرد گفت

مرد پرسید

تیمی که بر روی این هوش مصنوعی کار می‌کنند گفته‌اند این آزمایش‌ها هنوز شروع کار است. شروع فرایندی طولانی که در آن این نرم‌افزار با سیالیت و پیچیدگی طبیعی گفتار انسان قادر به تعامل با کاربران باشد. اگر خواندن رمان‌های عاشقانه هوش مصنوعی گوگل را تبدیل به یک شاعر پست مدرن کرده باید منتظر ماند و دید خواندن رمان‌های علمی تخیلی با این ربات چه می‌کند.
‌‌