در زمینه اختلالات عصبی مثل آلزایمر و اسکیزو فرنی و همچنین اعتیاد و افسردگی، نوعی آنزیم خاص توجه زیادی جلب کرده چون در همه‌ی این موارد نقش مهمی دارد. نام این آنزیم Histone deacetylases یا به اختصار HDAC است. دانشمندان اخیرا نوعی تکنیک تصویربرداری جدید طراحی کرده‌اند تا فعالیت آنها را ببینند و برای اولین بار تغییرات فعالیت ژن در مغز را مشاهده کنند...

بروز اختلالاتی در اپیژنتیک یا تغییراتی در بیان ژن که بر عملکرد اورگانیسم تاثیر می‌گذارند، عامل بسیاری از اختلالات عصبی هستند از جمله مواردی که در بالا به آنها اشاره شد. دانشمندان می‌دانند که آنزیم‌های HDAC در تغییرات بیان ژنی نقش دارند، اما اطلاعات دقیق در این زمینه ندارند. برای مطالعه تفاوت‌ فعالیت‌های مولکولی در مغز سالم و مغز بیمار، محققان هفت سال  مشغول ساخت ترکیب خاصی به نام «مارتینوستات» (Martinostat) بودند. این ترکیب خاص به آنها کمک می‌کند که فعالیت این مولکول‌ها در مغز را بررسی کنند.

آن‌طور که محققان در مقاله‌شان توضیح داده‌اند، آنها این ترکیب را در موش‌ها و نخستی‌سانان تزریق کردند. دانشمندان برای اولین بار این ماده را در هشت انسان هم آزمایش کردند. در این آزمایش‌ها مارتینوستات به آنزیم‌های HDAC متصل شده و به دانشمندان امکان داد که این مولکول‌ها را دنبال کنند. این کار به محققان نشان داد این مولکول‌ها در کدام قسمت مغز هستند و نتایج آنها هم شگفت‌انگیز بود.

سطح آنزیم HDAC در قسمت مخچه بالا و در ماده سفید مغز، آمیگدال یا بادامه (این قسمت نقش مهمی در یادگیری و حافظه دارد) و اسبک مغز بسیار پایین بود. نکته‌ی تعجب‌آورتر اینکه در بیماران دیگر هم دقیقا همین دسته‌بندی مشاهده می‌شد. آنها کمابیش میزان مشابهی از این مولکول را در قسمت‌های مذکور مغز داشتند. این ارتباط بین آنزیم‌های HDAC و بیان ژن را در بیماری‌های عصبی نشان می‌دهد.

اما این تحقیق هنوز گام اول است. این نسخه از مارتینوستات تنها به سه نوع از آنزیم‌های HDAC متصل می‌شود در حالی که یازده نوع از آنها وجود دارد. به این ترتیب، درباره فعالیت هشت نوع دیگر اطلاعات دقیقی نداریم.