جادوگری ده عدد گربه را در داخل یک دایره جادویی، همانطور که در شکل می بینید قرار داد

جادوگر گربه ها را هیپنوتیزم کرده بود تا زمانی که شما در حال فکر کردن برای پیدا کردن راه حل هستید، از جای خود خارج هیچ حرکتی نکنند...

,تست هوش تصویری گربه های جادو شده, معمای گربه های جادو شده, معما در مورد گربه,تست هوش ،سوال هوش، چیستان، معما

 
سوال این است که: با کشیدن سه دایره در داخل دایره جادویی، تمام گربه ها را از هم جدا کنید به طوری که هیچ گربه ای در کنار گربه دیگر نباشد. یعنی دو گربه در فضای مشترک نباشند.


↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
پاسخ تست هوش تصویری گربه های جادو شده:


همان طور که در تصویر ملاحظه می کنید:
 

,تست هوش تصویری گربه های جادو شده, معمای گربه های جادو شده, معما در مورد گربه,تست هوش ،سوال هوش، چیستان، معما