دیدگاه جامعه نسبت به رشته روان‌شناسی

عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اقبال عمومی نسبت به رشته روان‌شناسی در کشور افزایش یافته است.

فریبا زرانی روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی ایرنا افزود: به هر میزانی که جامعه نسبت به کمک روان‌شناس در ابعاد مختلف به شهروندان توجیه باشد؛ دانش‌آموخته این رشته نیز جایگاه قابل قبول‌تری خواهد داشت.
وی اضافه کرد: رشته روان‌شناسی به سبب پیگیری منظم و ممتد فرآیند آموزشی آن، هم‌اکنون مشکل چندانی ندارد.
زرانی گفت: باید به این نکته توجه کرد که نگاه به حرفه روان‌شناسی و دانشجویان ترببت شده در این رشته؛ چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد...


این استاد دانشگاه افزود: باید سنجید که دانشگاه‌های کشور به چه میزان می‌توانند دانشجویان را برای فعالیت حرفه‌ای در جامعه تربیت کنند.
وی ادامه داد: این موارد از جمله اهداف اصلی دانشکده روان‌شناسی دانشگاه شهید‌بهشتی در تربیت نسل دانشجو قرار دارد.
زرانی یادآور شد: آماده‌سازی دانشجو برای ارائه خدمت روان‌شناسی به طور علمی و حرفه ای در سطح جامعه از اهداف دانشگاه شهید بهشتی است.
وی اظهار کرد: سعی شده در این حوزه از منظر آموزش، کارورزی، آشنایی با ابعاد مختلف رشته روان‌شناسی در حوزه پژوهشی، عملی، بالینی و آموزشی اقدامات ارزشمندی در دانشگاه شهید بهشتی صورت پذیرد.
زرانی با بیان اینکه اقبال عمومی نسبت به رشته روان‌شناسی در جامعه بالا است، گفت: رسانه‌ها در زمینه حساس‌زایی این رشته علمی در جامعه باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: باید رسانه‌ها بیش از گذشته تاکید بر روان‌شناسی علمی و حرفه‌ای در جامعه داشته باشند و در راستای آگاهی بخشی بیشتر افکار عمومی کوشا باشند.