هوش هیجانی

کتاب هوش هیجانی کتابی است از دکترمینو طباطبایی که درباره‌ی این هوش مهم و تأثیرگذار نوشته است.

تا سال‌ها پیش روان‌شناسان وقتی از هوش حرف می‌زدند، منظورشان هوش عقلانی یا منطقی بود. آن‌ها می‌گفتند هر چه بهره‌ی هوشی در فردی بالاتر باشد، موفقیت بیش‌تری کسب خواهد کرد؛ اما در عمل محققان در جامعه با افرادی روبه‌رو می‌شدند که به‌رغم نداشتن بهره‌ی هوشی بالا، انسان‌های موفقی بودند.

سؤال این بود که این افراد از چه هوشی برای پیش بردن کارهای‌شان استفاده می‌کردند؟...

هوش عقلانی و هوش هیجانی

بعضی هوش را به عنوان مهارت حل مسئله و برخی دیگر به عنوان توانایی سازگاری با محیط و یادگیری از تجربیات زندگی روزانه توصیف می‌کنند. بعضی نیز هوش را توانایی یادگیری یا توانایی فرد در تطبیق با محیط پیرامون یا توانایی تفکر انتزاعی می‌نامند.

در اذهان عمومی کلمه‌ی هوش مترادف با هوش عقلانی یا آی‌کیو است اما هوش نیز انواع متعدد دارد.

یکی از انواع هوش، هوش هیجانی است. هوش هیجانی یا عاطفی یعنی داشتن ظرفیتی برای شناخت احساسات و هیجانات خود و دیگران و استفاده از این هیجانات به نحو مناسب برای برقراری ارتباط بهتر با خود و دیگران.

هوش هیجانی مجموعه‌ای از خصوصیات شخصیتی است که در سرنوشت و سبک زندگی فرد مؤثر است.

سالووی- مایر، هوش هیجانی را به صورت ظرفیت درک اطلاعات هیجانی و استدلال در هنگام وجود هیجان تعریف می‌کنند.

هوش هیجانی، که معمولاً معیار ارزیابی آن را «ضریب هوش هیجانی» یاEQ  می‌نامند، به توانایی، ظرفیت یا مهارت ادراک، سنجش و مدیریت هیجانات خود و دیگران دلالت دارد.