مشکل رایج انسان امروزی، اضطراب است. البته داشتن کمی اضطراب برای انجام کارها در بیش‌تر موارد لازم است ولی اگر روند زندگی را با مشکل همراه کند و در فعالیت‌های انسان مانع ایجاد کند به عنوان مشکل محسوب می‌شود که لازم است با آن مقابله شود...

راه‌های کاهش اضطراب:

3- پیش بینی:

گاهی با به تصویر کشیدن ذهنی آن‌چه ممکن است برای‌تان پیش بیاید، می‌توان هم وضعیت را بهتر درک کرد و هم پیش‌بینی لازم را برای مقابله با آن مشکل انجام داد. مثلاً شرایط یک کنکوری را در نظر بگیرید. تصور کنید در حوزه‌ی امتحانی هستید و در شرایط امتحان دادن و پشت سر گذاشتن تمام مراحل قرار دارید. این کار را مرتب در منزل تکرار کنید تا اضطراب به مرور زمان کم شود.

4- کنترل رفتارهای فردی:

روش زندگی هر انسان به 2 طریق است:

الف) مغز به ترتیب سابق کار کند و اجازه دهد که به هر تصویر یا صدا یا احساس به طور خودکار عکس‌العمل نشان داده شود.

ب) به صورت آگاهانه به عکس‌العمل‌های اطراف واکنش نشان دهد.

کنترل رفتارهای فردی، کار سختی نیست؛ فقط یادتان باشد در حالت عصبانیت هیچ گونه تصمیمی نگیرید؛ چون ممکن است منجر به نتیجه‌ی نامطلوب شود.

5- بازگشت به حالت قبل از بروز اضطراب:

هر گاه دچار اضطراب شدید سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و بهترین تصمیم را بگیرید و از بروز رفتارهای هیجانی پرهیز کنید.

6- داشتن روحیه‌ی شجاع:

سعی کنید همواره انسان منطقی باشید و همیشه روحیه‌ی خود را حفظ کنید. در برخورد با اضطراب سعی کنید با اضطراب کلنجار نروید که باعث افزایش آن می‌شود و منجر به اتخاذ تصمیم ناآگاهانه می‌شود که ممکن است پیامدهای بدی را به دنبال داشته باشد که نهایتاً منجر به بروز ناامیدی می‌شود.

7- داشتن آرامش:

وقتی از فعالیت‌های روزانه خسته شدید سعی کنید استراحت کنید. مثلاً روی صندلی راحت بنشینید و از انجام هر گونه فعالیت پرهیز کنید.

اضطراب در بیش‌تر افراد جامعه وجود دارد. فقط کمی صبر و تأمل در انجام کارهاست که می‌تواند به موفقیت ختم شود.